Resultat af søgning: 27 ledige stillinger

 ...søger en teamleder til vores gruppe af kontaktpersoner. Vi er lige nu 14 kontaktpersoner,...  ...jf. § 32 i Barnets Lov. I afdelingen Kontaktperson og Forebyggelse, hvor vi er lidt over...  ...trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har... 

BBU Nørrebro-Bispebjerg - Kontaktperson og Forebyggelse

København N
Indrykket for 15 dage siden
 ...behandlingspsykiatriske indsats. Dette så den enkelte beboer støttes i kontinuerligt at arbejde med sine mål ift. recovery og...  ...teams af to, der er tilknyttet botilbuddene. Du vil blive primær kontaktperson for en gruppe patienter. Mere konkret vil din arbejdsdag... 

Psykiatrisk Center København

København N
Indrykket for 10 dage siden
 .... Du kan derfor sætte dig ind i, hvad der er svært, og du kan forstå deres refleksioner. Du får tilknyttet en underviser som kontaktperson, ligesom du vil indgå i netværk med andre undervisere og allerede ansatte studenterundervisere. Du vil blive introduceret til de... 

Københavns Professionshøjskole

København N
Indrykket for 11 dage siden
 ...er nu. Du kan derfor sætte dig ind i, hvad der er svært, og du kan forstå deres refleksioner. Du får tilknyttet en lektor som kontaktperson. Inden du for første gang træder ind i din rolle, vil du blive introduceret til de undervisningsopgaver, som du skal varetage,... 

Københavns Professionshøjskole

København N
Indrykket for 10 dage siden
 ...sammensat. Derudover har vi afdelingerne Styrket Modtagelse, Familiebehandling og Kontaktpersoner/Gadeplan. I BBU Nørrebro-Bispebjerg er vi optaget af at udvikle metoder, som støtter borgerne til at forløse deres potentiale. Vi vil finde bæredygtige løsninger, som fungerer... 

BBU Nørrebro-Bispebjerg - Distrikt Guldberg-Blågård

København N
Indrykket for 10 dage siden
 ...som har forskellige udfordringer. Nogle borgere har behov for støtte i forskellige dagligdags gøremål, mens andre skal have hjælp til...  ...og deler ansvaret for den daglige drift af afdelingen. Som kontaktperson vil du have en nøglerolle for både primære og sekundære borgere... 

Nørrebrovænge

København N
Indrykket for 18 dage siden
Jobbeskrivelse Han læser til datamatiker, 1. semester på Københavns Erhvervsakademi.   Han har brug for: ~Støtte til at få skabt struktur omkring hverdagen på studiet ~Vejledning - fx i forhold til opgaveskrivning og studieteknik ~Støtte til at opnå overblik over... 

Duos

København N
Indrykket for 4 dage siden
 ...modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier med behov for støtte selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende... 

Idrætsprojektet

København N
Indrykket for 2 dage siden
 ...skønne område. I Møllehuset er vi i gang med at brandsikring og vil være det de næste 1,5 år. Det betyder at vi, er blevet gode til at støtte og hjælpe hinanden på tværs af huset, og opgaver man ikke er vant til, bliver en del af ens hverdag. Vi har to skønne... 

Møllehuset M1 og Nat

København N
Indrykket for 10 dage siden
 ...500 nysgerrige og livlige børn og unge, cirka 70 lærere og pædagoger og en række ressourcepersoner, der alle sammen arbejder for og støtter op om faglig, social og personlig trivsel for alle elever og medarbejdere. Yderligere oplysninger Er du nysgerrig, er du... 

Blågård Skole

København N
Indrykket for 15 dage siden
 ...have fællesskaber omkring de børn og unge i spil. Vi arbejder både med de bredere fællesskaber, som kan være identitetsskabende, støttende og udviklende og også med de nære fællesskaber, som giver kærlighed, omsorg og stabilitet. Meningsfuldt arbejde med engagerede... 

BBU Organisation og HR

København N
Indrykket for 18 dage siden
Jobbeskrivelse Vil du være en stabil og støttende ressource for en ung kvinde på 25 år? Vi leder efter en pædagog til at yde socialpædagogisk støtte samt hjælpe med praktiske opgaver i hjemmet. Om opgaven I denne stilling vil du have to primære opgaver. Du vil bistå... 

Duos

København N
Indrykket for 18 dage siden
 ...samarbejder lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere tværfagligt i teams og i vores KKFO samarbejder det pædagogiske personale om at støtte elevernes læring, udvikling og trivsel og sætte rammen for aktiviteter af pædagogisk karakter. I skoleåret 2024-2025 er vi 111... 

Fensmarkskolen

København N
Indrykket for 2 dage siden
 ...er en af vores opgaver at understøtte en barndom og ungdom i trivsel og tryghed. På vores institutioner og tidligt forebyggende og støttende indsatser arbejder vi for at forebygge omsorgssvigt og give udsatte børn et stærkt fundament – helt indtil voksenlivet. Vi... 

BBU Organisation og HR

København N
Indrykket for 24 dage siden
 ...korps af hjemmevejledere i bostøtteenheden. Bostøtteenheden beskæftiger 29 udgående hjemmevejledere, som arbejder med socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85 til ca. 800 københavnere, som bor selvstændigt i egen bolig. Den aktuelle stilling er i Team HUF, som... 

BCH Ungeområdet

København N
Indrykket for 14 dage siden
 ...og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende... 

Borgercenter Børn og Unge – Stab

København N
Indrykket for 2 dage siden
 ...pædagogiske medhjælpere tværfagligt i teams omkring den enkelte klasse og i vores KKFO samarbejder det pædagogiske personale om at støtte elevernes læring, udvikling og trivsel og sætter rammen for aktiviteter af pædagogisk karakter. I skoleåret 2024/25 har vi 111 børn... 

Fensmarkskolen

København N
Indrykket for 2 dage siden
 ...af et tværfagligt team med 14 medarbejdere og en leder, og vi holder til i dejlige lokaler i De Gamles By på Nørrebro. Vi varetager støtte til udredning, individuel demensforløbskoordination for ny-diagnosticerede borgere, specialiseret træning og rådgivning til grupper... 

Center for Demens - Lindehusene - Træning og Rådgivning

København N
Indrykket for 7 dage siden
 ...både borgeres og medarbejderes trivsel er i fokus. Borgerne har forskellige udfordringer og handicap. Nogle borgere har behov for støtte i forskellige dagligdags gøremål, mens andre skal have hjælp til personlig pleje. Enkelte af vores borgere mangler sprog. Struktur... 

Nørrebrovænge

København N
Indrykket for 18 dage siden
 ...måske vores nye kollega!  Center for Demens – Lindehusene søger dag- og aftenvagter Her bor 59 skønne mennesker, der har brug for støtte til at leve deres liv med alt, hvad det nu indeholder. En stor del af dem, der bor her, er meget friske. De elsker at have det... 

Center for Demens - Lindehusene - Afdeling A

København N
for en måned siden