...Plejefamilie til støtteophold til dreng på 11 år Familieplejen København søger en plejefamilie til støtteophold (før Barnets Lov pr. 01.01.24 kaldet aflastning), der kan tilbyde et trygt og forudsigeligt miljø til en dreng på elleve år. Omfanget er hver anden weekend... 

Københavns Kommune

København NV
Indrykket for 12 dage siden
 ...Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Grundet ændrede rammer for supervision, sparring og undervisning af plejefamilier, søger vi to Familieplejekonsulenter. Vi er i gang med at omprioritere opgaverne for vores familieplejekonsulenter således, at... 

Familiehuset

6100 Haderslev
Indrykket for 20 dage siden
 ...arbejder teambaseret, men har hver vores spidskompetence. Den ledige stilling er i forhold til primært rekruttering af og match til plejefamilie. Vi er, ligesom den øvrige Børne- og Familieafdeling, optaget af at implementere den nye hovedlov, Barnets Lov og vores... 

Aalborg Kommune

9000 Aalborg
Indrykket for 16 dage siden
 ...Brænder du for at arbejde med supervision, undervisning og match til plejefamilier, støtte- og kontaktpersoner? Har du et humanistisk, rummeligt og optimistisk menneskesyn? Og har du lyst til at sætte dit præg på en afdeling i udvikling? Så er det netop dig, vi har brug... 

Aabenraa Kommune

6340 Kruså
Indrykket for 13 dage siden
 ...hjemmebaseret familiebehandling, terapeutiske samtaler, psykologsamtaler, støttet og overvåget samvær, supervision og vejledning af plejefamilier, sorg - og krisehjælp, legeterapi samt diverse gruppetilbud, nogle evidens- og manualbaserede. Desuden tilbyder vi forløb ift. ”... 

Norddjurs Kommune

8500 Grenaa
Indrykket for 19 dage siden
 ...tiltrædelse 1. maj 2024. Socialtilsyn Midt godkender og fører driftsorienteret tilsyn med såvel private som offentlige tilbud og plejefamilier inden for det specialiserede socialområde. Grundlaget for socialtilsynets arbejde er lov om Socialtilsyn. I opgaveporteføljen... 

Silkeborg Kommune

8600 Silkeborg
Indrykket for 12 dage siden
 ...skabe gode løsninger for udsatte børn og unge, som ikke kan bo hos deres biologiske forældre? Har du lyst til at samarbejde med plejefamilier og opholdssteder og støtte dem i arbejdet med at sikre trivsel og udvikling hos anbragte børn og unge? Trives du med at samarbejde... 

Vordingborg Kommune

4720 Præstø
Indrykket for 10 dage siden
 ...cirka 100 frivillige tilknyttet internatet, som hjælper med daglige praktiske opgaver samt socialisering af dyrene, samt cirka 300 plejefamilier, der hjælper med de små flaskekillinger. Alle enheder arbejder ud fra egenskaber som faglighed, engagement, loyalitet,... 

Dansk Dyreværn Århus

8310 Tranbjerg
Indrykket for 11 dage siden
 ...Familieplejekonsulentens primære opgave er at matche børn og unge, der skal anbringes eller i aflastning samt at yde supervision i plejefamilier og netværksplejefamilier. Som familieplejekonsulent har du en unik mulighed for at have en aktiv rolle i at skabe trivsel og... 

Esbjerg kommune

6700 Esbjerg
Indrykket for 2 dage siden
 ...på undersøgelsesopgaver. Arbejdsopgaverne er primært: Psykologisk behandling af børn, unge og forældre Supervision af plejefamilier og grupper af professionelle Psykologfaglig rådgivning, sparring, undervisning og anden vidensformidling til andre... 

Center for Børn og Familie

3700 Rønne
Indrykket for 2 dage siden
 ...forskningsområdet. Du vil i det meste af din arbejdstid blive tilknyttet det igangværende forsknings-udviklingsprojekt ”Mig & Min Plejefamilie” ( hvor du skal bistå projektlederen med kommunikationsopgaver, evaluering, projektstyring, deadlines m.m. Du kan bl.a. komme... 

Københavns Professionshøjskole

2000 Frederiksberg
Indrykket for 11 dage siden
 ...samarbejde med Børn og Ungdomspsykiatrien (STIME). Desuden deltager vi i et forskningsprojekt om mentaliseringsbaseret terapi til plejefamilier i samarbejde med VIVE og Anna Freud Centeret i London.   Roskilde kommune har besluttet et fælles ledelsesgrundlag som betyder... 

Roskilde Kommune - Roskilde Familiecenter

4000 Roskilde
Indrykket for 19 dage siden
 ...kompetencer og en interesse i ledelsesfaget. har erfaring med eller indgående kendskab til praksis omkring samvær, match af plejefamilier såvel som døgninstitution til unge i alderen 14-23 år, samt anbringelsesområdet som helhed. prioriterer at udvikle og understøtte... 

Roskilde Kommune - Roskilde Familiecenter

4000 Roskilde
Indrykket for 10 dage siden
 ...anbringelser. Dette sker i tæt samarbejde med børnene og deres forældre, kommunens skoler og daginstitutioner, anbringelsessteder og plejefamilier, PPR, rusmiddelcentret m.fl. Hvad kan du forvente af os? Myndighed og udfører i tæt følgeskab Vordingborg Kommune har... 

Vordingborg Kommune

4720 Præstø
Indrykket for 10 dage siden
 ...anbringelse hos os ofte er af kort varighed. Når barnet er udredt, skal det ofte i videre anbringelse, det kan være i netværket, plejefamilie, på institution, mens nogle børn bliver hjemgivet. Vi understøtter denne overgang på bedst mulige måde i tæt samarbejde med... 

Aalborg Kommune

9000 Aalborg
Indrykket for 1 dage siden
 ...drift af de to teams; ”Team Rekrut og Match” samt ”Team Supervision”. Rekrut og Match er teamet, som har ansvar for at rekruttere plejefamilier og for at matche barnet med den helt rigtige plejefamilie. Dertil er der også en stor opgave i at være konsulenter for både... 

Aarhus Kommune

8220 Brabrand
Indrykket for 16 dage siden
 ...år, som kan have følgende problematikker: Udfordringer ved at indgå i rammen i almindelig døgninstitution, opholdssted eller plejefamilie. Behov for udviklingsstøtte i familien for at barnet kan blive boende hjemme eller i egen bolig. Udviser udadreagerende adfærd... 

www.aalborg.dk

9000 Aalborg
Indrykket for 6 dage siden
 ...Plejefamilie til 14 årig pige. Familieplejen i Gentofte Kommune vil gerne i kontakt med en godkendt plejefamilie med ledig plads til 14 årig pige. I skal være godkendt som forstærket eller specialiseret plejefamilie, og helst bo på Sjælland, Øerne, eller Fyn. Men... 

Gentofte Kommune

København
Indrykket for 8 dage siden
 ...forskellige behandlere i Avannaata, dvs. for sagsbehandlere i forvaltningen, medarbejdere både i familiecentret og ungecentret, samt plejefamilier. Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være: Individuelt og gruppe supervisioner. Notat og rapporteringer. Støtte til... 

Avannaata Kommunia

Grønland
Indrykket for 18 dage siden