Beklager, en fejl opstod, og serveren kan ikke behandle din forespørgsel for øjeblikket. Prøv igen om nogle få minutter.

Sekretariatet For Energitilsynet

Websted energitilsynet.dk
Branche Regering, Politik og Lovgivning
Grundlæggelsesår 2000
Antal ansatte op til 500 ansatte

Energitilsynet er myndighed, der er uafhængig af regeringen. Energitilsynet består af en formand, en næstformand, fem medlemmer og to suppleanter; alle udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren. Energitilsynet træffer afgørelser i principielle sager på el-, naturgas- og fjernvarmeområderne.

Sekretariatet for Energitilsynet forbereder sager til behandling i Energitilsynet og træffer afgørelser efter den praksis og de retningslinier, som Energitilsynet fastlægger.

Medarbejderne leverer selvstændige resultater, men selvstændige resultater kræver oftest samarbejde indadtil og udadtil. Nogle af vores opgaver løses i tværfaglige teams, hvor vi supplerer hinandens faglige kompetencer. Det tætte samarbejde og den faglige sparring mellem dygtige og engagerede kollegaer anser vi for værende fundamentet for faglig og personlig udvikling. Desuden lægger vi i Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at medarbejderne udvikles igennem efteruddannelse - såvel fagligt som personligt.

Jobs hos Sekretariatet For Energitilsynet

Ingen ledige jobs blev fundet